biuro@lozinska-adwokat.pl

SPRAWY CYWILNE

Wrocław - Adwokat - Sprawy cywilne

Sprawa cywilna

Przez sprawę cywilną rozumie się najczęściej wszelkie kwestie wynikające z prawa zobowiązań, czyli z umów albo z czynów niedozwolonych (sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie). Niemniej jednak pojęcie to jest znacznie bardziej złożone.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszki Łozińskiej świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, w szczególności:

  • opiniuje, a także przygotowuje umowy cywilnoprawne, umowy handlowe oraz gospodarcze,
  • udziela również porad prawnych z zakresu prawa cywilnego,
  • reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych z powództwa cywilnego,
  • występuje w sprawach o odszkodowania, jak również o zadośćuczynienia,
  • dochodzi roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań cywilnych,
  • sporządza także wezwania do zapłaty,
  • reprezentuje Klientów w postępowaniach o zapłatę należności w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym,
  • przygotowuje pozwy o zapłatę i prowadzi procesy w postępowaniu upominawczym lub nakazowym,
  • prowadzi postępowania w elektronicznym postępowaniu upominawczym,
  • sporządza sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Umowy cywilnoprawne

Do umów cywilnoprawnych zaliczamy zarówno umowy nazwane i uregulowane w prawie cywilny, jak również wszelkie inne umowne stosunki prawne. Przede wszystkim umową cywilnoprawną będzie umowa zlecenie oraz umowa o dzieło, ale również umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa sprzedaży, umowa o roboty budowlane czy wiele innych.

Gospodarka rozwija się dynamicznie, a zatem coraz częściej umowy cywilne mają charakter mieszany. Oznacza to, że korzystając we swobody umów, strony łączą elementy różnych umów nazwanych. Zjawisko to jest też konsekwencją świadczenia przez usługodawców coraz bardziej skomplikowanych usług. Na usługę składa się wiele różnych świadczeń. Przykładem jest sytuacja, w której kontrahent zobowiązuje się wytworzyć przedmiot zamówienia zgodnie ze specyfikacją zamawiającego. Nadto ma przetransportować gotowy produkt w określone miejsce, zamontować go i przeszkolić zamawiającego z jego obsługi. Usługi stają się zatem wielopłaszczyznowe, a to z kolei powoduje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia interesów prawnych. Wzrasta bowiem ryzyko prawne z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania umowy. W taki sprawach cywilnych najczęściej konieczna jest profesjonalna pomoc prawna Kancelarii Adwokackiej. Adwokat poprowadzi sprawę o odszkodowanie, o zapłatę kary umownej czy wyegzekwowanie innych roszczeń.

Zobacz inne usługi prawne:

adwokat wrocław