biuro@lozinska-adwokat.pl

ADWOKAT
Agnieszka Łozińska

KANCELARIA ADWOKACKA WROCŁAW  

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

prowadzenie sprawy w sądzie
wyliczenie nakładów i wydatków
konsultacje prawne
analiza możliwości prawnych

SPRAWY 
RODZINNE

rozwody bez orzekania o winie
rozwody z orzekaniem o winie
separacja
alimenty

PRAWO GOSPODARCZE

prowadzenie spraw sądowych
opiniowanie umów 
prawo konsumenckie
prawo e-commerce

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

opinie i konsultacje prawne
sporządzanie i analiza umów
reprezentacja w sporach sądowych

PRAWO PRACY

spory o zapłatę
dochodzenie roszczeń
odwołanie od wypowiedzenia 

ODSZKODOWANIA

odszkodowanie powypadkowe zadośćuczynienie wypadki śmiertelne
zwrot kosztów leczenia

PRAWO KARNE

obrona w postępowaniu karnym
dozór elektroniczny
warunkowe umorzenie

SPRAWY CYWILNE

pozew o zapłatę
nakaz zapłaty
kary umowne
upadłość konsumencka

KANCELARIA ADWOKACKA WROCŁAW
adwokat Agnieszka Łozińska

Profesjonalna 
pomoc prawna
dla Klientów indywidualnych
i biznesowych

Chroniąc interesy naszych Klientów podejmujemy właściwe działania we właściwym czasie. Poszukujemy optymalnych rozwiązań dla naszych Klientów oraz najwłaściwszych sposobów pomocy prawnej.

ZAKRES USŁUG PRAWNYCH
adwokat Wrocław, Kancelaria prawna Wrocław

Potrzebujesz pomoc prawnej?

PODMIOTY GOSPODARCZE

Obsługa prawna 

Kancelaria zapewnia obsługę prawną przedsiębiorcom, zarządcom nieruchomości, wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom mieszkaniowym, spółkom oraz innymi podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym. 

DORADZTWO PRAWNE

Doradzamy w bieżącej działalności. Udzielamy porad prawnych w siedzibie Kancelarii oraz online, dzięki usłudze e-porady prawne.

SPORZĄDZANIE UMÓW

Przygotowujemy projekty umów. Opiniujemy, analizujemy i weryfikujemy umowy. Prowadzimy negocjacje w zakresie postanowień prawnych. 

OPINIE PRAWNE

Sporządzamy profesjonalne opinie prawne. Analizujemy stan faktyczny w konkretnej sprawie oraz stan prawny aktualny w dacie zlecenia lub innym wskazanym okresie.

REPREZENTACJA PROCESOWA

Przygotowujemy pozwy oraz dalsze pisma procesowe. Monitorujemy korespondencję sądową oraz stan sprawy. Pilnujemy terminów procesowych. Zapewniamy zastępstwo procesowe.

KLIENCI INDYWIDUALNI

Pomoc prawna
dla Ciebie

PORADY PRAWNE

Udzielamy porad prawnych w siedzibie Kancelarii oraz online. Umów się na spotkanie albo skorzystaj z e-porady prawnej.

SPRAWDZENIE UMOWY

Sprawdzamy umowy. Dokonujemy analizy, sygnalizujemy zagrożenia, proponujemy zmiany.

PRZYGOTOWANIE PISMA

Sporządzamy pisma procesowe (pozwe, odpowiedź na pozew), wezwania do zapłaty. Formułujemy treść, sprawdzamy czy zachowano wymogi formalne. 

REPREZENTACJA W SĄDZIE

Reprezentujemy Klientów w postępowania sądowych przed organami administracji publicznej, organami ściagnia i sądami wszystkich instancji.

BLOG

Omówienie zmian w prawie, przełomowych orzeczeń i ważnych zagadnień prawnych.

Umowa przedwstępna kancelaria prawna wrocław

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna Umowa przedwstępna to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy.Istota umowy przedwstępnej polega na tym, że dłużnik zobowiązany jest wobec wierzyciela do świadczenia polegającego na złożeniu w przyszłości odpowiedniego oświadczenia woli, które wraz z oświadczeniem woli wierzyciela składa się na umowę przyrzeczoną. W przeciwieństwie zatem do innych umów zobowiązujących z umowy przedwstępnej nie wynika obowiązek świadczenia, który bezpośrednio pozwoli osiągnąć stronom zamierzony cel gospodarczy. Umowa przedwstępna tworzy[…]

Read more
Przedawnienie roszczenia prawnik adwokat radca prawny

Przedawnienie roszczenia

Przedawnienie roszczenia Przedawnienie jest jedną z instytucji prawa cywilnego łączącą skutki prawne z upływem czasu. Przedawnieniu podlegają wyłącznie cywilnoprawne roszczenia majątkowe. Cel i funkcja przedawnienia sprowadzają się do usunięcia stanu niepewności prawnej w sytuacji, gdy uprawniony przez ustawowo określony czas nie wykonuje swoich praw i nie realizuje przysługujących mu roszczeń. Przedawnienie zapewnia także ochronę dłużnikowi, którego położenie prawne mogłoby się pogarszać wraz z upływem czasu. Trudniej byłoby mu bowiem przedstawić dowody, z których wynika, że[…]

Read more
zadatek sprawy cywilne prawnik adwokat radca prawny

Zadatek w prawie cywilnym

Zadatek w prawie cywilnym Zadatek jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, mającym na celu zabezpieczyć wykonanie umowy.  Wzmacnia zatem więź zobowiązaniową między stronami, pełniąc funkcje mobilizującą, dyscyplinującą oraz zabezpieczającą. Może zostać zastosowany w zasadzie przy zawarciu każdej umowy. Wprowadzenie ww. zabezpieczenia do umowy powoduje, że obie strony muszą liczyć się z tym, że w razie spełnienia konkretnych przesłanek będą obowiązane do zapłaty swego rodzaju kary odpowiadającej wysokości uzgodnionego zadatku. Zadatek skutecznie zastrzeżony w umowie Zadatek co do[…]

Read more

Inne usługi

Myślimy praktycznie i perspektywicznie, działamy precyzyjnie.

SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia z zakresu prawa. Posiadamy oficjalny status instytucji szkoleniowej, a nasze kompetencje zostały potwierdzone wpisem do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.02/00070/2019.

Zobacz
MEDIACJE

Przeprowadzamy mediacje cywilne, rodzinne i gospodarcze. Adwokat Agnieszka Łozińska jest stały mediatorem wpisanym na listę Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz Centrum Mediacyjnego przy NRA w Warszawie.

Zobacz
NIERUCHOMOŚCI

Wkrótce będą mogli Państwo skorzystać również z naszych uslug pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Adwokat Agnieszka Łozińska posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 24255

Wkrótce
adwokat wrocław