biuro@lozinska-adwokat.pl

ALIMENTY Wrocław

Wrocław - Adwokat Agnieszka Łozińska prowadzi sprawy o alimenty

Pomoc prawna świadczona przez Adwokata w sprawach o alimenty

Adwokat Agnieszka Łozińska specjalizuje się w prowadzeniu spraw o alimenty, a w szczególności: 

  • przyznanie alimentów dla dziecka oraz dla byłego małżonka,
  • stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego lub jego uchylenie,
  • obniżenie lub podwyższenie świadczeń alimentacyjnych.

Adwokat Agnieszka Łozińska udziela porad prawnych w Kancelarii Adwokackiej na terenie miasta Wrocław oraz online (za pośrednictwem e-maila), sporządza pisma procesowe (pozew), jak również reprezentuje Klientów w procesach sądowych.  

Alimenty na dziecko pełnoletnie

Kancelaria Adwokacka reprezentuje Klientów również w sprawach o alimenty na dziecko pełnoletnie. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice są bowiem obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Uzyskanie pełnoletności nie jest zatem równoznaczne z utratą prawa do świadczeń alimentacyjnych.

Do kiedy dziecku przysługują alimenty?

Przesłanką ustania obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniego dziecka jest co do zasady uzyskanie przez nie samodzielności w rozumieniu Kodeksy rodzinnego i opiekuńczego. Wyjątkowo rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych wobec dziecka, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem. Dziecko może też utracić też ww. świadczenie, jeśli nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Oba wyjątki dotyczą wyłącznie dziecka pełnoletniego. W odniesieniu natomiast do dziecka małoletniego negatywną przesłanką alimentacyjną jest okoliczność, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Należy jednak pamiętać, że jeśli alimenty zostały formalnie zasądzone, to uchylić może je wyłącznie sąd rodzinny po przeprowadzeniu postępowania dowodowego.

Renta alimentacyjna a alimenty

Kodeks cywilny umożliwia osobom, względem których ciążył na zmarłym w wypadku ustawowy obowiązek alimentacyjny, do żądania renty. Roszczenie to ma jednak charakter odszkodowawczy, a nie alimentacyjny. Jeśli zatem w wypadku śmiertelnym zginął ojciec, to dziecko ma prawo domagać się renty od ubezpieczyciela sprawcy. Uprawnienie do żądania renty z OC sprawcy wypadku, pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek, przysługuje również małżonkowi zmarłego.    

Zobacz inne usługi prawne:

adwokat wrocław