biuro@lozinska-adwokat.pl

PRAWO NIERUCHOMOŚCI Wrocław

Kancelaria prawna - Wrocław - Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości jest szerokim pojęciem i obejmuje wiele dziedziny prawa. Z pewnością zatem w odniesieniu do prawa nieruchomości, jak w żadnej innej dziedzinie, sprawdza się powiedzenie, że Trudne sprawy zostawione same sobie stają się jeszcze trudniejsze

Kwestie podziału majątku, współwłasności czy działu spadku zostały przedstawione w odrębnym dziale Podział majątku (kliknij TUTAJ).

Prawo w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami

Specjalizujemy się w prawie związanym z obrotem i zarządzaniem nieruchomościami. W konsekwencji najczęściej zajmujemy się sprawami dotyczącymi sprzedaży nieruchomości, najmu mieszkania, najmu pokoju, opiniowaniem umowy deweloperskiej czy umowy zawieranych przez pośredników nieruchomości. Posiadamy duże doświadczenie w służebnościach, w tym również służebności mieszkaniowych oraz w postępowaniach o zasiedzenie. 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Łozińska świadczy usługi prawne obejmujące w szczególności:

 • porady prawne,
 • doradztwo prawne,
 • opiniowanie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości, jak również projektów umów sprzedaży, umowy deweloperskiej, umowy najmu i podnajmu, umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami czy umowy o zarządzanie nieruchomością,
 • prowadzenie spraw sądowych dotyczących nieruchomości przed sądami wszystkich instancji,
 • obsługa prawna zarządców, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Prawo budowlane

Prawo nieruchomości to również prawo budowlane, dlatego zajmujemy się również sprawami związanymi z projektowaniem, budowaniem i remontowaniem nieruchomości, świadcząc:

 • porady prawne,
 • doradztwo prawne,
 • sporządzanie, a także opiniowanie umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło oraz umowy zlecenia,
 • dochodzenie roszczeń o zapłatę, w tym również z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania umowy albo wad fizycznych lub prawnych oraz w sprawach odszkodowań,
 • prowadzenie spraw sądowych przed sądami wszystkich instancji.

Obsługa prawna inwestycji w nieruchomości  

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną transakcji lub inwestycji dotyczących nieruchomości:

 • przeprowadzamy audyt stanu prawnego nieruchomości,
 • opiniujemy i sporządzamy odpowiednie umowy,
 • kompletujemy niezbędną dokumentację,
 • przygotowujemy konkretne rozwiązania i zabezpieczenia prawne interesów naszych Klientów,
 • koordynujemy czynności prawne i faktyczne, w szczególności przed notariuszem,
 • składamy stosowane wnioski i dokumenty do właściwego sądu wieczystoksięgowego,
 • czuwamy nad przebiegiem transakcji i niezwłocznie podejmujemy adekwatne działania.
Celem proponowanej usługi prawnej jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcyjnego. W praktyce bowiem kwestie prawne towarzyszące obrotowi nieruchomości są dalszoplanowe, a ocena ryzyka prawnego czy zabezpieczenie interesu prawnego jest pomijana albo pozorna.  Adwokat Agnieszka Łozińska jest również licencjonowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, co daje Klientom gwarancję profesjonalnej usługi prawnej na najwyższym poziomie zawodowej staranności. 

Prawo nieruchomości w prawie karnym

Prawo nieruchomości to nie tylko prawo cywilne czy prawo administracyjne. Spory o tytuł prawny do nieruchomości, granice gruntu czy zakres uprawnień poszczególnych współwłaścicieli nierzadko kończą się sprawami karnym. Najczęściej w tego typu sprawach dochodzi o popełnienia przestępstwa naruszenia miru domowego, zniewagi, naruszenia nietykalności cielesnej czy uszkodzenia mienia. Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszki Łozińskiej występuje również w sprawach karnych jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonych. 

Zobacz inne usługi prawne:

adwokat wrocław