biuro@lozinska-adwokat.pl

PRAWO SPADKOWE Wrocław

Adwokat - Wrocław - Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe

Prawo spadkowe bywa bardzo skomplikowane  i nie zawsze udaje się sprawnie zakończyć sprawę u notariusza.  Natomiast postępowania sądowe trwają latami. Nierzadko pojawiają się trudności dowodowe i znaczne rozbieżności w zakresie stanu faktycznego. Sąd ma za mało informacji albo wręcz przeciwnie – za dużo i to sprzecznych ze sobą. Zważywszy przy tym na bardzo doniosłe konsekwencje majątkowe orzeczeń spadkowych, pomoc prawna adwokata może okazać się konieczna.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszki Łozińskiej udziela porad prawnych z zakresu prawa spadkowego, jak również sporządza pisma i  reprezentuje Klientów w sądzie. Pomoc prawna obejmuje w szczególności sprawy obejmujące:

  • dziedziczenie ustawowe,
  • dziedziczenie testamentowe,
  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • zachowek.
Kwestie działu spadku zostały przedstawione w odrębnym dziale Podział majątku (kliknij TUTAJ).

Ile wynosi zachowek?

Prawo spadkowe przyznaje określonym osobom w danych okolicznościach roszczenie o zachowek. Uprawnienie to nieustannie budzi wiele emocji. Podstawowym pytaniem jest, ile wynosi zachowek. Jego wysokość jest uregulowana w ustawie. Zgodnie z przepisami prawa spadkowego uprawnionemu co do zasady należy się połowa wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. Jednakże jeśli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jest małoletnim zstępnym, to wysokość zachowku wynosi dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym.

Terminy przedawnienia zachowku

Prawo spadkowe ściśle reguluje termin, w jakim można domagać się zapłaty zachowku. Roszczenia uprawnionego nieodwołalnie przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu. 

Zobacz inne usługi prawne:

adwokat wrocław