biuro@lozinska-adwokat.pl

ROZWODY Wrocław

Adwokat Agnieszka Łozińska prowadzi rozwody na terenie miasta Wrocław

Rozwody

Rozwód jest sposobem rozwiązania małżeństwa, który może nastąpić tylko przez sąd i przy spełnieniu przesłanek pozytywnych oraz przy braku przesłanek negatywnych określonych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Rozwody są coraz powszechniejszym zjawiskiem społecznym. Nie każdy potrafi jednak opanować stres i negatywne emocje, a wówczas warto skorzystać z usług adwokata. 

Proces rozwodowy jest przeważnie trudnym okresem w życiu rozstających się małżonków. Adwokat może pomóc przejść przez procedurę rozwodową, dbając o kwestie formalne i merytoryczne. Jest to istotne zwłaszcza, gdy rozwód wzbudza silne emocje u rozstających się małżonków, a nierzadko równolegle dochodzi o nieporozumień na tle stosunków majątkowych czy kontaktów z małoletnimi dziećmi.

Specjalizujemy się w sprawach rozwodowych, które obejmują: 

  • rozwód bez orzekania o winie i z orzekaniem o wyłącznej winie jednego z małżonków,
  • rozstrzygnięcia dotyczące wspólnych małoletnich dzieci, czyli dotyczące władzy rodzicielskiej, alimentów,
  • uregulowanie spraw majątkowych i mieszkaniowych, tj. o uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, o zabezpieczenie zaspokajania potrzeb rodziny do czasu orzeczenia rozwodu, o zasądzenie alimentów na rzecz małżonka niewinnego rozkładu pożycia małżeńskiego itd.

W sprawach rozwodowych udzielamy porad prawnych, sporządzamy pozew o rozwód albo reprezentujemy Klientów w całym postępowaniu sądowym. 

Przeprowadzamy również mediacje w sprawach rozwodowych. 

Separacja

Zazwyczaj sprawa o rozwód poprzedzona jest tzw. separację faktyczną małżonków, co najczęściej oznacza, że zaprzestali wspólnego pożycia. Separacja faktyczna nie jest uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczych, aczkolwiek stanowi ona istotną przesłankę rozwodową.

Prawna separacja jest natomiast uregulowaną ustawowo instytucją zbliżoną do rozwodu, jednak nie pociągającą za sobą części skutków rozwodu. Na skutek separacji nie następuje w szczególności najdalej idący skutek w postaci możliwości zawarcia nowego związku małżeńskiego. O separacji decydują również podobne co przy rozwodzie przesłanki, z tym że do orzeczenia separacji nie jest konieczne, aby rozpad rodziny był trwały.

Zobacz inne usługi prawne:

adwokat wrocław