biuro@lozinska-adwokat.pl

PRAWO KARNE Wrocław

Adwokat od prawa karnego - Wrocław

Prawo karne

Adwokat Agnieszka Łozińska posiada wieloletnie doświadczenia w prawie karnym oraz w sprawach o wykroczenia. Prowadzi sprawy karne zarówno jako obrońca podejrzanych czy oskarżonych, jak również występując jako pełnomocnik pokrzywdzonych (oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych). Zapewniamy Klientom profesjonalną pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania karnego – w postępowaniu przygotowawczym, w procesie sądowym czy w postępowaniu wykonawczym. 

Adwokat od spraw karnych

Kancelaria specjalizuje się w szczególności w sprawach karnych dotyczących przestępstw komunikacyjnych – prowadzenie (jazda) pod wpływem alkoholu, wypadki drogowe, utrata prawa jazdy. Działamy też w sprawach narkotykowych (o posiadanie narkotyków), jak również w sprawach o kradzieże, włamania i inne przestępstwa przeciwko mieniu.

Ponadto prowadzimy sprawy z prywatnego oskarżenia, czyli o zniewagę, zniesławienie czy naruszenie nietykalności cielesnej (tzw. przestępstwa prywatnoskargowe).

Kancelaria Adwokacka zajmuje się także sprawami o:

  • warunkowe umorzenie postępowania karnego,
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonywania kary pozbawienia wolności, zastosowanie dozoru elektronicznego (tzw. areszt elektroniczy),
  • wyrok łączny (łączenie kar).

Jazda pod wpływem

Posiadamy duże doświadczenie w postępowaniach karnych dotyczących prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających. Prowadzimy sprawy karne o warunkowe umorzenie postępowania. W wielu przypadkach jest ono bowiem możliwe, jednak każda sprawa karna wymaga profesjonalnej analizy prawnej. Świadczymy pomoc prawną w zakresie zakazu prowadzenia pojazdu (lub wszelkich pojazdów) i utraty prawa jazdy.

Aresztowanie

Kancelaria zajmuje się sprawami, w których nastąpiło zatrzymanie przez Policję lub zastosowanie tymczasowego aresztowania. W takich przypadkach należy jak najszybciej skontaktować się z dobrym adwokatem od spraw karnych. W ciągu 48 godzin od zatrzymania podejmowane są bowiem istotne czynności procesowe w postępowaniu karnym. Przede wszystkim może zostać złożony do sądu karnego wniosek o tymczasowe aresztowanie. Z kolei sąd karny ma od momenty wpłynięcia wniosku 24 godziny na orzeczenie o zastosowaniu aresztu tymczasowego lub o nieuwzględnieniu wniosku prokuratora.

Przestępstwa budowlane

Adwokat Agnieszka Łozińska zajmuje się również bardzo niszową w skali Polski specjalizacją, prowadząc sprawy karne o tzw. przestępstwa budowlane. Doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego budowlanego zdobyła prowadząc liczne sprawy z prawa nieruchomości. Pomoc prawną świadczymy zarówno w formie porad prawnych, jak i kompleksowej reprezentacji przed sądami. Postępowania karne z zakresu prawa budowlanego są bardzo trudne z uwagi na ich specyfikę – nie wystarczy bowiem bardzo dobra znajomość prawa karnego. Konieczne jest również rozeznanie w prawie budowlanym. Adwokat Agnieszka Łozińska posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w prawie karnym, jak i w szeroko rozumianym prawie nieruchomości, w tym prawie budowlanym.

 

Zobacz inne usługi prawne:

adwokat wrocław