biuro@lozinska-adwokat.pl

ODSZKODOWANIA Wrocław

Adwokat - Kancelaria prawna Wrocław - Odszkodowania

Pomoc prawna w uzyskaniu odszkodowania powypadkowego

Kancelaria Adwokacka udziela profesjonalnej pomocy w dochodzeniu odszkodowań powypadkowych z wypadków komunikacyjnych. Zajmujemy się w szczególności uzyskiwaniem:

 • odszkodowań z wypadków drogowych,
 • zadośćuczynień dla poszkodowanych w wypadkach,
 • renty dla poszkodowanych w wypadkach z tytułu zmniejszonych zdolności zarobkowych i zwiększonych kosztów utrzymania,
 • zwrot kosztów leczeniakosztów rehabilitacji, zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • wyrównanie utraconego wynagrodzenia,
 • rozliczenie kosztów dojazdów do placówek medycznych,
 • zadośćuczynienie dla najbliższych krewnych ofiar wypadków śmiertelnych,
 • renty dla dziecka z tytułu śmierci rodzica w wypadku komunikacyjnym,
 • odszkodowania uzupełniającego (dopłat) za zaniżone koszty naprawy samochodu,
 • zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego,
 • prowadzimy sprawy na etapie likwidacji szkód,
 • sporządzamy zgłoszenia szkody wraz z właściwą dokumentacją, odwołania/reklamacje od decyzji ubezpieczycieli, pozwy w sprawie roszczeń majątkowych z ubezpieczeń komunikacyjnych,
 • prowadzimy sprawy sądowe przed sądami wszystkich instancji.
Jesteśmy Kancelarią Adwokacką o ugruntowanej pozycji na rynku usług prawniczych, a nie niesprawdzoną firmą odszkodowawczą. 
 
Z uwagi na profesjonalizm potwierdzony kwalifikacjami nadawanymi przez Ministra Sprawiedliwości, jesteśmy w stanie profesjonalnie poprowadzić wiele trudnych i skomplikowanych spraw o odszkodowanie. Posiadamy też bardzo duże doświadczenie procesowe w postępowaniach o zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby (ojca, brata, matki, siostry, dziecka) oraz o odszkodowanie powypadkowe. 

Inne sprawy odszkodowawcze

Kancelaria Adwokacka prowadzi również inne sprawy odszkodowawcze, poza odszkodowaniami z wypadków samochodowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń:

 • od zarządców dróg w związku ze złym stanem drogi,
 • odszkodowania od firmy budowlanej,
 • od podmiotów wykonujących roboty remontowe z tytułu nieprawidłowego wykonywania prac,
 • od podmiotów dokonujących napraw z tytułu niewłaściwego zabezpieczenia terenu awarii,
 • odszkodowania za opóźniony albo odwołany lot,
 • z wypadków przy pracy,
 • z wypadków w drodze do pracy i z pracy.

Bezpłatna analiza sprawy o odszkodowanie

Kancelaria Adwokacka nie pobiera wynagrodzenia za analizę sprawy odszkodowawczej przed jej przyjęciem do prowadzenia. Nic nie ryzykujesz zgłaszając nam szkodę. Adwokat przeanalizuje stan faktyczny i prawny. Analiza jest bezpłatna i niezobowiązująca. 

Jeśli zdecydujesz się zlecić nam uzyskanie odszkodowania to masz gwarancję, że Twoja sprawa będzie prowadzona profesjonalnie przez Adwokata, a nie firmę odszkodowawczą.

Dowiedz się więcej o współpracy z Kancelarią Adwokacką w sprawach o odszkodowania – KONTAKT.

Firma odszkodowawcza

Kancelaria prawna prowadząca sprawy o odszkodowania jest w istocie również firmą odszkodowawczą. Niemniej jednak Adwokaci unikają kojarzeniach ich Kancelarii z firmami odszkodowawczymi czy kancelariami odszkodowawczymi.

Dlaczego?

Firma odszkodowawcza lub kancelaria odszkodowawcza:

 • może być prowadzona przez każdego – nie są wymagane żadne kwalifikacje, podczas gdy Kancelaria Adwokacka może być prowadzona wyłącznie przez osoby, których profesjonalizm, wysoki poziom wiedzy merytorycznej oraz kwalifikacje do świadczenia usług prawniczych zostały potwierdzony uprawnieniami nadawanymi przez Ministra Sprawiedliwości,
 • co do zasady nie posiada ubezpieczenia, w przeciwieństwie do adwokata,
 • nie musi przestrzegać żadnych zasad etycznych i nie podlega żadnej kontroli zwierzchniej, w przeciwieństwie do adwokata,
 • to najczęściej tylko pośrednik, który pobiera dużą prowizję, a sprawa jest i tak kierowana do współpracującego Adwokata, ponieważ firmy te nie posiadają uprawnień zawodowych do występowania w sądzie
 • nierzadko narusza prawo pozyskując klientów, w tym niezgodnie z prawem zdobywając dane osobowe ofiar wypadków i ich bliskich czy podpisując umowy z osobami przebywającymi jeszcze w szpitalu po wypadku
Warto zatem zwrócić się o pomoc w dochodzeniu odszkodowania powypadkowego bezpośrednio do Adwokata, zamiast do firmy odszkodowawczej albo kancelarii odszkodowawczej. 

 

Zobacz inne usługi prawne:

adwokat wrocław