biuro@lozinska-adwokat.pl

Blog

Umowa przedwstępna kancelaria prawna wrocław

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna Umowa przedwstępna to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy. Istota umowy przedwstępnej polega na tym, że dłużnik zobowiązany jest wobec wierzyciela do świadczenia polegającego na złożeniu w przyszłości odpowiedniego oświadczenia woli, które wraz z oświadczeniem woli wierzyciela składa się na umowę przyrzeczoną.  W przeciwieństwie zatem do innych umów zobowiązujących z umowy przedwstępnej nie wynika obowiązek świadczenia, który bezpośrednio pozwoli osiągnąć stronom zamierzony cel gospodarczy. Umowa…
Przeczytaj więcej

Przedawnienie roszczenia prawnik adwokat radca prawny

Przedawnienie roszczenia

Przedawnienie roszczenia Przedawnienie jest jedną z instytucji prawa cywilnego łączącą skutki prawne z upływem czasu. Przedawnieniu podlegają wyłącznie cywilnoprawne roszczenia majątkowe. Cel i funkcja przedawnienia sprowadzają się do usunięcia stanu niepewności prawnej w sytuacji, gdy uprawniony przez ustawowo określony czas nie wykonuje swoich praw i nie realizuje przysługujących mu roszczeń. Przedawnienie zapewnia także ochronę dłużnikowi, którego położenie prawne mogłoby się pogarszać wraz z upływem czasu. Trudniej byłoby mu bowiem przedstawić dowody, z których wynika, że…
Przeczytaj więcej

zadatek sprawy cywilne prawnik adwokat radca prawny

Zadatek w prawie cywilnym

Zadatek w prawie cywilnym Zadatek jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, mającym na celu zabezpieczyć wykonanie umowy.  Wzmacnia zatem więź zobowiązaniową między stronami, pełniąc funkcje mobilizującą, dyscyplinującą oraz zabezpieczającą. Może zostać zastosowany w zasadzie przy zawarciu każdej umowy. Wprowadzenie ww. zabezpieczenia do umowy powoduje, że obie strony muszą liczyć się z tym, że w razie spełnienia konkretnych przesłanek będą obowiązane do zapłaty swego rodzaju kary odpowiadającej wysokości uzgodnionego zadatku. Zadatek skutecznie zastrzeżony w umowie Zadatek co do…
Przeczytaj więcej

Rozwód za porozumieniem stron adwokat

Rozwód za porozumieniem stron

Rozwód za porozumieniem stron Rozwód za porozumieniem stron jest pojęciem szerszym niż rozwód bez orzekania o winie. Przez rozwód za porozumieniem stron należy bowiem rozumieć nie tylko zgodny wniosek o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie, ale i porozumienie małżonków w istotnych sprawach rodziny, jeśli posiadają oni wspólne małoletnie dziecko. W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia. Postanowienia rozwodzących się małżonków objęte ich porozumieniem…
Przeczytaj więcej

Rozwód z powodu zdrady adwokat wrocław

Rozwód z powodu zdrady

Rozwód z powodu zdrady Rozwód z powodu zdrady jednego z małżonków zazwyczaj powiązany jest z wnioskiem o orzeczenie wyłącznej winy małżonka zdradzającego (przeczytaj także: Rozwód z orzeczeniem o winie). Zdrada narusza bowiem normy moralne i jest przejawem rażącej nielojalności wobec współmałżonka. Małżonek dopuszczający się zdrady z reguły bywa więc uznawany winnym rozkładu pożycia. Ponadto, sąd może orzec rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków także z powodu pozorów zdrady. Naruszeniem obowiązku wierności jest bowiem także…
Przeczytaj więcej

adwokat wrocław